מצא אסטרטגי

אנו מאמינים באיכות

אנו מספקים מוצרי בשר ושירותי שחיטה והוצאת עצמות באיכות גבוהה.

הכירו אותנו

משימה וראיה שלנו

משנת 1978

משימה

לספק שירותי שחיטת בהמות, הוצאת עצמות והספקת מוצרי בשר באיכות גבוהה בצורה כדאית ומשתלמת ובדרך היעילה התואמת את התפתחות סוציו-כלכלית וסביבתית של האזור תוך הבטחת התאמה עם דרישות החוק ואיכות החיים של הלקוחות שלנו.

ראיה

מחויבות

להיות חברה המוכרת באופן לאומי ובינלאומי בתחום הבשר מבחינת איכות השירות ומוצרים שלנו, טכנולוגיה, קיבולת, יציבות פיננסית ומיומנות של משאבי האנוש.

איכות, נאמנות והתמדה זה מה שמגדיר אותנו כחברה

מדיניות איכות

 ב- Frigorifico del Sinu frigosinu s.a. אנו מציעים מוצרי בשר ושירותים בטוחים ובאיכות גבוהה המספקים את הצרכים של לקוחות שלנו מבעוד מועד, בהתאמה עם דרישות החוק, התעסוקה, האיכות והסביבה. תוך זיהוי סכנות, הערכה, אמדה ובקרת סיכונים כדי להבטיח בטיחות ובריאות לעובדינו בלי קשר ליחסיהם עמנו, כמו גם לקבלנים, קבלני משנה בכל פעילות של החברה.

מחויבים לביצוע ושיפור מתמיד של מערכות ניהול שלנו, בחיפוש אחרי כלים וטכנולוגיות המשיגים פיתוח בר-קיימה של הארגון ומיומנות של כוח עבודה שלנו.

כל עובדי המפעל, עובדים זמניים, קבלנים וקבלני משנה יישאו באחריות על התאמה לכללי ותהליכי בטיחות כדי לבצע את עבודתם בדרך בטוחה ויעילה. הם גם יהיו אחראים על יידוע מבעוד מועד על כל נסיבות שעלולות ליצור השלכות וסיכונים עבור אנשים והארגון.

להלן המטרות האסטרטגיות שלנו

גבולות הרווחים.

° להכניס מנגנונים כדי לנצל משאבים שיעילות טובה יותר, להוריד עלויות מוצרים ולשפר טכנולוגיות עכשוויות.

° לחזק תוכנית הכשרה שלנו כדי לעדכן ולהכשיר עובדים שלנו בדרך שתתרום להתפתחות המקצועית שלהם ובאותו זמן להגדלת החברה.

° להקטין כמות תלונות ותביעות הקשורות עם אופי המוצר ושירות.

° לתחזק את מערכת הניהול המתייחסת לאיכות ובטיחות מוצרים שלנו, בטיחותם ובריאותם של המועסקים, בטיחות מידע כדי לזהות הזדמנויות המבטיחות שיפור מתמיד בכל התהליכים שלנו.

° להגן על סביבה על-ידי התמדה בטיפול נכון בפסולת, באמצעות יישום טכנולוגיות ותהליכים שמאפשרים לנו להקטין את הצריכה במשאבים טבעיים ותשומות אחרות.

° לשפר זמני הספקה לשם שביאות רצונם של הלקוחות.

° לשמר סטנדרטים של אישור העברה כדי להבטיח מידת עקביות של חומר ושירותים נדרשים.

  • ערכים שלנו

 

  • ← נאמנות. אנו נאמנים ללקוחות, ספקים, מנהלים וקולגות שלנו, מממשים נאמנות לחברה לה אנו שייכים.

    ← תחושת שייכות וגאווה. אנו גאים להשתייך לארגון סולידי אשר משתף תרבות עם עקרונות וערכים כלליים.

    ← דייקנות והתאמה. אנו מכבדים זמן של אחרים ומחויבות שלנו; לכן אנו שומרים על הזמן ועל הלו"ז שנקבע עם לקוחות פנימיים וחיצוניים כאחד.

    ← התמדה. אנו שואפים בנחישות, משמעת והחלטיות להשגת תטרות שלנו.

עקרונות שלנו

← כבוד. אנו נותנים כבות לסביבה שלנו, כמו גם לצרכנים, מועסקים, ספקים שלנו ואנשים אחרים עמם יש לנו פעילות הדדית.

← הגינות ושקיפות בניהול משאבים. אנו מבצעים ניהול נאות ויישום של משאבים אנושיים, פיזיים, טכנולוגיים ופיננסיים של FRIGOSINÚ SA, מנהלים אותם בצורה נכונה (באופן הוגן, הגיוני ובזמן) ובשקיפות כפי שדורשים בעלי מניות.

← יצירת ערכים. אנו חברה פרטית וכזאת יש לנו התחייבות ליצור ערכים ללקוחות, צוות ובעלי מניות.

← מצוינות של מוצרים ושירותית. אנו חדשנים ויצרנים, אנו עובדים כצוות ומנצלים הזדמנויות כדי למקסם את התוצאות.

← מקצועיות. הקהילה סומכת עלינו כי אנו אחראים בניהול העסק וכי אנו כוללים מפרסונל ותשתיות טכנולוגיות מצויים. אנו לוקחים על עצמנו את התחייבויותינו במסירות ויושרה, מכבדים את החוקים והכללים שנקבעו.

← קיימות. אנו מנהלים את העסק שלנו תוך הבטחת הגדלה כלכלית של הארגון בתיאום עם כל הכללים החוקיים ותוך הגנת הסביבה.