FRIGOSINÚ S.A.

רווחת בעלי חיים שלנו

FRIGOSINU S.A הינה חברה אשר מחויבת לרווחת בעלי חיים ואבן הפינה של פעילותנו היא יישום פרקטיקות וצעדים המקטינים סטרס, מתח, סבל, טראומה וכאב אצל בעלי החיים ובכך אנו מבטיחים ללקוחותינו מוצר סופי באיכות גבוהה.