FRIGOSINÚ S.A.

 גלה את שירותנו של שחיטה  

שירותי שחיטה מבוצעים בתהליך זורם וקווי במתקנים מודרניים עם צוות מוסמך ביותר.
בגופות מוציאים עצמות בטמפרטורה מבוקרת בהתאם לסטנדרטי בריאות לאומיים ובינלאומיים.
בטיחות, היגיינה ואיכות מוצרים ותהליכים שלנו מובטחים באמצעות התאמה לכללים תברואתיים. פרוצדורות הפעלת סטנדרט תברואתי (SSOPs) מפקח באופן קבוע על תהליכים ותוכנית HACCP שלנו.